Aby wczytać formularz, należy wprowadzić zanotowane hasło oraz indentyfikator formularza lub wybrać zapisany plik z dysku swojego komputera. (To load a form, enter a password and form ID OR select a saved file from your PC.)

Uwaga: nie ma możliwości zalogowania do formularza, który został już wysłany! (Note: You can not log into a form that has already been sent!)
Trwa zapisywanie formularza (Saving form)